- Jessica - Utbytesstudent i Virginia

Stipendietips - fonder man kan söka

Folke Bernadottes Minnesfond
Box 24 009, 104 50 STOCKHOLM
Tel: 08/662 25 05
Stipendier delas ut för att möjliggöra bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden för organisationer och enskilda personer i andra länder. Gärna utbyteselever, inbjuden av en annan organisation. Ansökningstider och Ansökningshandlingar: www.folkebernadottesminnesfond.se 


Gålöstipendium Gålöstiftelsen

Box 22547, 104 22 STOCKHOLM
Tel: 651 41 63 
Du ska vara folkbokförd i Stockholm (ej Norrtälje, Södertälje eller Nynäshamn). Sammanboende föräldrars gemensamma årsinkomst ska ligga under 400.000. Om föräldrarna är skilda eller särboende är summan 450.000. Du ska ha goda studieresultat. Bifoga personbevis, betyg, yttrande från handledare/mentor/lärare. Ansökningsblanketter kommer till skolans kurator i oktober månad. 
Sista ansökningsdag: 1 februari 

Oscar, Matilda o Gottfrid Matsson Stiftelse
För personer upp till 30 år. Gäller för studier inom alla ämnesområden. Tag med antagningsbevis. 
Sista ansökningsdatum 31 januari Utdelningen är på max 5 000 kr. tel: 08- 411 67 07 

Ragnhild Frykbergs minnesfond 
Pl 2496 Norrby, 763 94 HALLSTAVIK
Tel: 0175- 310 55
Ansökan: Egenhändigt skriven ansökan. Bifoga: personbevis och betygskopior. För mer och utförligare information gå in på: www.rfrykbergstiftelse.com
Sista ansökningsdatum: Ansökan kan skickas in endast under oktober månad. Senast sista oktober. Maximalt bidragsbelopp: 5000kr. Utdelning sker i slutet av första kvartalet påföljande år. 

Sigurd & Elsa Goljes minne 
Stiftelsen främjar vård av sjuka och handikappade samt äldre. För välgörande ändamål som t ex barn och ungdoms utbildning, fostran samt vård. Studier där det går att få studiemedel delas regelmässigt inga bidrag ut. 
Ansökan ska vara inne tidigast 1 januari och senast den 31 mars. Ansökan finns att hämta på: www.lindhes.se
Tel: 08-723 15 00 

Stiftelsen Emma och Erik Granes minnesfond 
Utdelar understöd, anslag, stipendier e.d. till främjande av barns och ungdoms vård, fostran eller utbildning. Skriflig ansökan finns på www.lindhes.se 
Ansökningstid 1 januari – 31 mars. Tel: 08-723 15 00. Oscar, 

Prins Carl Gustafs Stiftelse
Kungliga Slottet111 30 Stockholm
Kontaktperson: Bengt E Telland, telefonnummer: 08-402 60 43
Syftet är att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. Bidrag ges till enskilda personer eller organisationer. Stiftelsen stöder ungdom, utbildning, uppfostran och utveckling. Stöder främst ideella insatser.

Skandiastiftelsen/Amphionstiftelsen
c/o Skandia Bolagsjuridik103 50 Stockholm
Telefonnummer: 08-788 10 00 Kontaktperson: Sandra Molin, telefonnummer  08-788 29 63 
Stiftelsernas syfte är att lämna understöd för religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. Sammanträde och beslut om bidrag var tredje månad, inget ansökningsdatum, ingen ansökningsblankett. Det behövs endast ett ansökningsbrev till båda stiftelserna. Kan sökas både av enskilda personer och organisationer.

Svenska Institutet 
Box 7434103 91 Stockholmtelefonnummer: 08-789 20 00 www.si.se
Kontaktperson: Gunnel Myhrberg, tfn. 08-453 79 12
SI är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.

Tage Erlanders stiftelse för internationellt samarbete 
c/o Socialdemokraterna 105 60 Stockholmtelefonnummer: 08-700 26 00 www.sap.se
Stiftelsens syfte är att underlätta för personer från andra länder, särskilt utvecklingsländer, att studera svenska förhållanden och för personer i Sverige att på motsvarande sätt studera förhållanden i omvärlden. I första hand till unga personer, vars studier är ägnade att främja socialdemokratins allmänna mål om solidaritet, jämlikhet, fred och frihet. För svenskar gäller att det ska vara studier i ett utvecklingsland.
 
Ingeborg och Oscar Melins Stiftelse
Melins Fastighetsförvaltnings AB
Box 206 70144 ÖREBRO Telefon 019-164840
ÄNDAMÅL: Stipendie eller bidrag till barn och ungdom för deras utbildning och uppfostran. VEM KAN SÖKA: Enskilda personer bosatta i Sverige. ANSÖKAN: Senast 31 oktober. Egen skriftligt utformad och underskriven ansökan med lämpliga bilagor. UTDELNING: Kr. 8.000 under december.
 
Per och Helen Dreijers stiftelse för allmännyttiga ändamål
Box 6050 18106 LIDINGÖ
ÄNDAMÅL: Att genom utdelande av understöd eller bidrag 1 - Främja vård och uppfostran av barn 2 - Lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning 3 - Utöva hjälpverksamhet bland behövande 4 - Främja vetenskaplig forskning 5 - Främja religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. VEM KAN SÖKA: Enskilda och juridiska personer i Sverige. ANSÖKAN: När som helst under året. Egen skriftligt utformad och underskriven ansökan med lämpliga bilagor. Stiftelsen kan enbart kontaktas och ansökas via post.
 
Stiftelsen syskonen Märta Norling och Henrik Nilssons fond för utbildning och fostran samt behövande
Box 51 74521 ENKÖPING
E-post stiftelsenmnorl@aol.com
ÄNDAMÅL: Att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja utbildning och fostran av barn eller ungdom, ge understöd eller bidrag till äldre med åldersrelaterade sjukdomar. VEM KAN SÖKA: Organisationer och enskilda personer i hela Sverige kan söka. Ideela hjälporganisationer prioriterats. ANSÖKAN: Skall insändas via email under följande perioder: 10-01 till 10-31 och under tiden 04-01 till 04-30.
 
 
STIPENDIER SOM FINNS BEROENDE PÅ VAR MAN BOR
- Var du än bor i Sverige så kan du alltid söka på sparbanksstiftelsen och stället där du bor på. De brukar ha rätt bra utdelningar vad jag hört (tyvärr har de just nu paus om du bor i Stockholm och Göteborg). 
- Studerar du i Stockholm, kika in HÄR bland annat.
- Bor du i Göteborg eller har en bra anknytning dit kan du kika på Willinska stiftelsen HÄR
- Bor du eller har en anknytning till Lidköping så kan du söka på Willhelm Zethelius stipendiefond. Ändamålet där är att "främja barns eller ungomars uppfostran eller utbildning".
- Är du folkbokförd i Uppsala kommun och svensk medborgare kan du söka på stiftelsen Magdeburg
- Studerar eller bor du i Uddevallas eller Trollhättans kommun kan du söka på Gull & Stellan Ljungbergs stiftelse