- Jessica - Utbytesstudent i Virginia

Stipendietips - det personliga brevet och olika bilagor

PERSONLIGA BREVET
-Det kan vara bra att ha kontaktuppgifter längst upp (sidhuvudet på word) som mejladress, telefonnummer och adress.
-Skriv en allmän rubrik som "stipendieansökan" så kan du använda kopior av samma brev till flera stipendier (som inte kräver att du nämner vissa saker i brevet alltså, t.ex. om du har sökt andra stipendium, då får du skriva ett specialbrev till det).
-I ditt brev ska du både presentera dig kort, förklara i vilket syfte du söker stipendium och hur ett det kommer att påverka dig positivt och argumentera varför just du passar att får utdelning.
 
-Struktur och att det inte är mer än en sida långt är otroligt viktigt. Tänk på att de ska läsa igenom många brev och fastna för just ditt. Gör en rubrik och kanske två underrubriker så du delar in texten så att det inte bara blir en hel sida med text. Det ska inte vara för rörigt, för liten text, för jobbigt teckensnitt (kör på standarden Times New Roman. Glöm inte indrag och att varera längden på meningarna lite (så att inte alla består av fem ord eller är en hel paragraf).
-Kolla noga vad det är som stiftelserna prioriterars och värdesätts mer. Utforma en eller två olika varianter som du kan använda när en stiftelse satsar mer på utlandsstudier t.ex. och en annan understryker mer värdet av kultur eller utövandet av en sport.
 
-Argumentera sakligt men ta gärna med exempel som understryker vad du säger, så blir ditt brev inte tråkigt. T.ex. "jag är mycket intresserad av kultur och språk vilket är anledningen att jag sökte in till humanstiska linjen"
-Du kan rabbla upp det vanliga "lära mig språket flytande, ser bra ut på CV:et, personlig utveckling" men försök koppla det till någonting som kommer att gynna dig så mycket mer än bara upplevelsen. Kan det hjälpa dig i att få ditt drömjobb, kan du använda utbytesåret i någonting när du kommer tillbaka som t.ex. ett gymnasiearbete eller kanske hjälper det dig utvecklas på en högre nivå inom idrott? 
 
-Du ska argumentera varför du behöver det stipendiet och varför du förtjänar det men du ska absolut inte argumentera genom att förklara vad som kommer hända om du inte får stipendiet, om du inte kan åka på ett utbytesår osv. Skriv och fokusera istället på allt det positiva detta utbytesår skulle föra med sig och hur mycket ett bidrag skulle hjälpa.
-Hur du skriver någonting är viktigt. Du ska absolut inte ljuga och framstå bättre än vad du är, men det hela handlar om att visa upp det allra bästa av sig själv. Och ofta så handlar det bara om hur man uttrycker sig. 
-Om du vill kan du avsluta med någonting som "Jag hoppas att ni ser positivt på min ansökan och har mig i beaktning vid utdelningen av detta stipendium" och sedan ett MVH, namn.
 
BILAGOR
Det var dessa bilagor som jag använde mig av i mina ansökningar (dock inte alla hela tiden), det är såklart inte ett måste utan du väljer dem du tycker passar dig. Betyg och ett rekommendationsbrev utöver det personliga brevet kan dock vara ett stort plus och krävs ibland. Kolla även upp vad för bilagor du måste inkludera i din ansökan för olika stipendier. Men vissa saker som budget t.ex. kan vara bra att ta med utan att det är ett krav.
 
Budget: eftersom jag betalar mitt utbytesår själv så gjorde jag en budget och skickade med i alla stipendieansökningar (samt även nämnde i det personliga brevet). Där listade jag kortfattat kostnader med utbytesåret (programavgift, fickpengar, visumkostnad, vaccination och liknande) och även olika sätt som jag sparade ihop pengarna (lön, sparade pengar sedan innan, studiebidrag, presentpengar osv.)
 
-Rekommendationsbrev: Jag hade två stycken, men ett är nog lika bra det med. Jag bad två av mina lärare som jag hade i tre år i högstadiet skriva ett rekommendationsbrev om mig. Personen som skriver brevet kan vara en lärare, arbetsgivare, tränare eller mentor av något slag. Kortfattat ska det vara någon som känner dig och som kan säga bra saker som talar till din fördel. Viktigt att den riktar in sig på vad det är du vill framhäva med dig själv i det personliga brevet, som att du är duktig i skolan, på jobbet eller har passion för en viss sport/språk/yrke som du gärna kopplar till varför du vill åka på ett utbytesår. Förvänta dig inte att personen ska förstå av sig själv exakt vad du vill att den riktar in sig på utan förklara att du söker stipendier för ett utbytesår och du vill framhäva t.ex. hur flitig och initiativrik du är.
 
-Betyg: Säger sig självt egentligen, rätt standard att du tar med om du söker för studier. Ta dock bara med det (och det inte krävs) om det hjälper din sak.
 
-Personbevis: vissa stipendier (dock inte så många) kräver detta. Det kan du beställa på skatteverkets hemsida, det finns ett speciellt personbevis som är till för stipendier. Se till att du har ett par kopior hemma så kan du bestämma 
 
-Antagningsbevis: om du söker stipendier för studier utomlands så efterfrågar de ibland att du tar med ett antagningsbevis i ditt kuvert. Detta får du om du mejlar din utbytesorganisation och ber dem skriva ett antagningsbevis som du sedan får på mejl och/eller posten.